Erken Çocuklukta Çocuk ve Kitap

6-12 Ay

 • Çocuk bir yaşından küçükse, onun dünyasında yer alan varlıkların parlak ve canlı renklerden oluşan resimlerin olduğu yazısız kitaplar tercih edilmelidir. Tek sözcük ve ilerleyen yaşlara göre tek cümle vb. şeklinde yazıda da bir gelişim söz konusudur.
 • Hemen yırtılmayacak çocuğun oynamaktan zevk alacağı, kumaş, plastik vs. malzemeden yapılan bu bebek kitapları bu dönemde alınabilir.
 • Yine bebeklik döneminde ses çıkaran, çocuğun ilgi duyacağı, varlıkları gösteren, el becerisini de eyleme geçirecek, düğmeli, iliklemeli, eklentisi olan, dokunma ve işitme duyusunu da hitap eden kitaplar alınabilir.

12-15 Ay

 • Bu aylar arasında, sayfaları kolay çevrilebilen kitaplar alınmalıdır. Kitaplar sevilen objelerden oluşmalıdır. Resimler, ailesel objeleri içermeli ve yetişkinler resimleri adlandırarak tanımlamalıdır.
 • Bebeklik döneminde kitaplar ilginç materyallerden yapılmalıdır.
 • Bu dönemde çocuk manipüle eder, sallar ve ısırır.
 • Kitaplar ilgi çekici renklerde olmalıdır. 12. Ayda bebekler ailelerine ilişkin objeleri gerçek resimlerinden tanımaya başlarlar.
 • Bu kitaplarda yazı ve yazım özellikleri önemli değildir, yırtılmayacak malzemelerden olan ciltli kitaplardan olmasına dikkat edilmelidir.

18-24 Ay

 • Bu aylar arasında çocukta kitaplara dikkat etme ve iyi kullanma kavramlarının gelişimi devam etmektedir. Sayfaları dikkatlice çevirir ve onları yırtmaz.
 • Kitabın önünü ve arkasını bilir. Kitapta resim yukarıda ve aşağıda yer alabilir, resimler birden fazla objeyi içerebilir, çocukların anlayabileceği şekilde bir hareket veya olayı gösteriyor olabilir.
 • Yaklaşık 2 yaşında olan çocukların yazının farkına vardığı düşünülmektedir.

2-3 Yaş

 • Çocuk ile kitaba baktıktan sonra kitap kaldırılmalıdır.
 • Kitap renklerle dizayn edilmiş olmalıdır. Resimlenen karakterler çoğunlukla gerçek insanlara benzerdir.
 • Resimlenen olaylar duyguları içerebilir; mutluluk, özgürlük veya kızgınlık hislerinden biri hakkında olabilir.
 • Hem görsel hem de dilsel niteliği ile çocuğun oynama, eğlenme; görme, dokunma yoluyla tanıma, keşfetme gereksinimlerini karşılamalıdır.
 • Gözün gördüğü ve kulağın duyduğu bir öykü tam bu yaşın ihtiyacıdır.

3-6 Yaş

 • Bu dönemde kitap kullanımı kavramı oldukça genişlemiştir.
 • Kitabın dilsel değeri önem kazanır ve resimler özellikle çocuğun sözel dil becerilerini arttıracak yönde olmalıdır.
 • Resimler ve hikayeler bir fikrin gelişmesini sağlamalıdır. Özellikle “niçin?, neden”sorularını açıklayıcı nitelikte olmalıdır.
 • Resimler çocukların kavram ve algı dünyalarına katkıda bulunacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll Up